Oferta


Plany
Plany
Wykonujemy :

 

podziały nieruchomości, 


rozgraniczenia nieruchomości,

 

mapy do celów projektowych,

 

mapy do celów prawnych,

 

tyczeniem budynków mieszkalnych, jednorodzinnych,gospodarczych, magazynów, hal produkcyjnych, centrów logistycznych

 

tyczeniem przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej,dróg, granic, ogrodzeń, itp.,

 

inwentaryzacją geodezyjną obiektów,

 

zakładaniem reperów roboczych, niwelacją terenu, obliczenia mas
innymi pracami geodezyjnymi, pomiarami na potrzeby zleceniodawcy
opracowania CAD , mapy numeryczne