Oferta


Plany
Plany
Wykonujemy :

 

- podziały nieruchomości, 


- rozgraniczenia nieruchomości,

 

- mapy do celów projektowych,

 

- mapy do celów prawnych,

 

- tyczeniem budynków mieszkalnych, jednorodzinnych,gospodarczych, magazynów, hal produkcyjnych, centrów logistycznych

 

- tyczeniem przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej,dróg, granic, ogrodzeń, itp.,

 

- inwentaryzacją geodezyjną budynków, obiektów budowlanych,

 

- zakładaniem reperów roboczych, niwelacją terenu, obliczenia mas
innymi pracami geodezyjnymi, pomiarami na potrzeby zleceniodawcy

 

- opracowania CAD , mapy numeryczne